Αρχική arrow Συμβουλές arrow Μισθωτήριο συμβόλαιο για την ενοικίαση σπιτιού [Ιδιοκτήτες]

Μισθωτήριο συμβόλαιο για την ενοικίαση σπιτιού [Ιδιοκτήτες]

Πέμπτη, 09 Απρίλιος 2009

Μισθωτήριο Συμβόλαιο Ενοικίουτι πρέπει να γνωρίζετε ως ιδιοκτήτης.

Η σύμβαση μίσθωσης καταρτίζεται εγγράφως με την υπογραφή ενός ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, στο οποίο αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος της σύνταξής του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων μερών (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ κ.τ.λ.).


Εκτός από τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών το μισθωτήριο συμβόλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Μία λεπτομερή περιγραφή της κατοικίας προς ενοικίαση.
  • Το ύψος του ενοικίου και της ετήσιας αύξησης.
  • Το ύψος της εγγύησης που καταβάλλεται κατά τη σύναψη του συμβολαίου.
  • Τη διάρκεια του συμβολαίου.
  • Άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του ενοικιαστή, π.χ. κοινόχρηστα, δημοτικά τέλη.
  • Λοιπές υποχρεώσεις του ενοικιαστή, π.χ. αποδοχή και τήρηση του κανονισμού της πολυκατοικίας, αποκατάσταση τυχόν ζημιών σε εξοπλισμό, συντήρηση του κήπου.

Για να είναι έγκυρο το μισθωτήριο συμβόλαιο, θα πρέπει μετά την υπογραφή του να κατατεθεί από τον ιδιοκτήτη, στην οικεία Δ.Ο.Υ. του μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή του. Στη Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα εκ των οποίων το ένα επιστρέφεται θεωρημένο.

Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611