Αρχική arrow Συμβουλές arrow Πληροφορίες για τους μεσίτες

Πληροφορίες για τους μεσίτες

Σάββατο, 07 Φεβρουάριος 2009

Πληροφορίες για τους Μεσίτες.

Η συνεργασία μεταξύ του ιδιοκτήτη ακινήτου που επιθυμεί την πώληση ή ενοικίασή του και ενός κτηματομεσιτικού γραφείου κατοχυρώνεται με τη σύνταξη ειδικού εντύπου που ονομάζεται Εντολή ανάθεσης.

Στην εντολή αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του ακινήτου, η τιμή διάθεσής του και η μεσιτική αμοιβή που έχει συμφωνηθεί.


Οι Εντολές ανάθεσης είναι δύο ειδών:

1. Αποκλειστική Εντολή

Αποτελεί τη συνηθέστερη και προτιμότερη , διεθνώς, εντολή ανάθεσης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος της εντολής, το χρονικό διάστημα στο γραφείο μας το έχουμε ορίσει στους έξη μήνες ή έναν χρόνο. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος, το Κτηματομεσιτικό γραφείο αναλαμβάνει αποκλειστικά την προβολή και προώθηση του συγκεκριμένου ακινήτου.

Μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος και εφόσον δεν έχει ακόμη πωληθεί/ ενοικιασθεί το ακίνητο, η Κτηματομεσιτική εταιρεία παύει κάθε εργασία προώθησης του ακινήτου, εκτός κι αν η Εντολή ανανεωθεί με νέα προθεσμία.

Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης δει το ακίνητο κατά την διάρκεια της αποκλειστικής ανάθεσης και θελήσει να προβεί στην αγορά του μετά την λήξη της τότε οι αμοιβή του κτηματομεσίτη ισχύει κανονικά και για τον ιδιοκτήτη και για τον πελάτη στον οποίο έχει υποδειχτεί.

Πλεονεκτήματα:

Η συνεργασία με ένα και μόνο Κτηματομεσιτικό γραφείο διασφαλίζει την εχεμύθεια στην πώληση / ενοικίαση του ακινήτου.

Το κτηματομεσιτικό γραφείο ελέγχει τους υποψήφιους αγοραστές/ ενοικιαστές και προφυλάσσει τον ιδιοκτήτη από ενδεχόμενες ενοχλήσεις για διάφορους λόγους. Ενημερώνει δε τον ιδιοκτήτη μόνο όταν πρόκειται για σοβαρό πελάτη και τον φέρνει σε επαφή με τον υποψήφιο αγοραστή /ενοικιαστή .Το κτηματομεσιτικό γραφείο δεν αποφασίζει την τελική τιμή πώλησης η ενοικίασης του ακινήτου απλά μεταφέρει και προτείνει.

Η πώληση ενός ακινήτου χρειάζεται σωστή προώθηση και προβολή .Και αυτό εκ τον πραγμάτων είναι εφικτό μόνο στη περίπτωση της Αποκλειστικής Εντολής επειδή το κτηματομεσιτικό γραφείο είναι κατοχυρωμένο. Αποφασίζει λοιπόν να επενδύσει στη προώθηση του ακινήτου και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα μία πολύ καλή τιμή πώλησης η οποία θα ανταποκρίνεται στην εμπορική του αξία.

Το κόστος της προώθησης του ακινήτου όπου και όπως θα κρίνει αναγκαίο το κτηματομεσιτικό γραφείο , στη περίπτωση της Αποκλειστικής Εντολής, δεν επιβαρύνει σε καμία περίπτωση τον ιδιοκτήτη ,ενώ η αμοιβή που θα πρέπει να καταβάλλει ο ιδιοκτήτης στο κτηματομεσιτικό γραφείο θα είναι αρκετά μικρότερη σε σχέση με μία απλή εντολή ανάθεσης.

2. Απλή Εντολή

Η εντολή αυτή δεν έχει χρονικό περιορισμό. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να υπογράψει όσες εντολές θέλει σε διάφορα κτηματομεσιτικά γραφεία Η αμοιβή καταβάλλεται σε όποιο κτηματομεσιτικό γραφείο ολοκληρώσει την πώληση/ ενοικίαση του ακινήτου.

Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611