Αρχική arrow Συμβουλές arrow Χτίζοντας Οικολογικά

Χτίζοντας Οικολογικά

Παρασκευή, 12 Νοέμβριος 2010

Χτίζοντας ΟικολογικάΓια μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που κατέχει την πρώτη θέση όσον αφορά την κατασπατάληση ενέργειας στον οικιακό τομέα (απορροφά το 35% του συνόλου και μετέχει κατά 40% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα), η εφαρμογή κανόνων της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής δεν είναι πλέον ευχής έργον, αλλά αδήριτη ανάγκη.Τι είναι όμως η βιοκλιματική αρχιτεκτονική;

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του χώρου η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος.

Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού αποτελούν τα παθητικά συστήματα που ενσωματώνονται στα κτίρια με στόχο την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτιρίων. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός -αν και είναι ενσωματωμένος στην αρχιτεκτονική που χαρακτηρίζει κάθε τόπο σε ολόκληρη τη γη- θεωρείται από πολλούς ως μία νέα «θεώρηση» στην αρχιτεκτονική και σχετίζεται με την οικολογία περισσότερο, παρά με την ενέργεια και την εξοικονόμηση που δύναται να επιφέρει.

ξύλο πέτρα και φύση

Παρά ταύτα, η βιοκλιματική αρχιτεκτονική έχει αποτελέσει τις τελευταίες δεκαετίες βασική προσέγγιση στην κατασκευή κτιρίων παγκοσμίως, ενώ στα περισσότερα κράτη πλέον αποτελεί βασικό κριτήριο σχεδιασμού μικρών και μεγάλων κτιρίων το οποίο λαμβάνεται υπόψη από όλους τους μελετητές αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Κι αυτό, λόγω των χαμηλότερων απαιτήσεων ενέργειας για τη θέρμανση, το δροσισμό και τον φωτισμό των κτιρίων που προκύπτουν από την πρακτική της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και πολλαπλά οφέλη που την συνεπάγουν: ενεργειακά (εξοικονόμηση και θερμική-οπτική άνεση), οικονομικά (μείωση κόστους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων), περιβαλλοντικά (μείωση ρύπων) και κοινωνικά. Ειδικότερα, το ενεργειακό όφελος που προκύπτει από την εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού αποδίδεται με τους παρακάτω τρόπους:

  • εξοικονόμηση ενέργειας από τη σημαντική μείωση απωλειών λόγω της βελτιωμένης προστασίας του κελύφους και συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων,
  • παραγωγή θερμικής ενέργειας (θερμότητας) μέσω των ηλιακών συστημάτων άμεσου η έμμεσου κέρδους με συμβολή στις θερμικές ανάγκες των χώρων προσάρτησης και μερική κάλυψη των απαιτήσεων θέρμανσης του κτιρίου,
  • δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης και μείωση των απαιτήσεων όσον αφορά στη ρύθμιση θερμοστάτη (σε χαμηλότερες θερμοκρασίες το χειμώνα και υψηλότερες το καλοκαίρι),
  • διατήρηση της θερμοκρασίας εσωτερικού αέρα σε επίπεδα υψηλά το χειμώνα (και αντίστοιχα χαμηλά το καλοκαίρι), με αποτέλεσμα τη μείωση του φορτίου για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων από τα επικουρικά συστήματα κατά τη χρήση του κτιρίου.

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και των περιβαλλοντικών πηγών, γενικότερα, όπως προκύπτει από το βιοκλιματικό σχεδιασμό, επιτυγχάνεται στα πλαίσια της συνολικής θερμικής λειτουργίας του κτιρίου και της σχέσης κτιρίου - περιβάλλοντος. Η δε θερμική λειτουργία ενός κτιρίου αποτελεί μία δυναμική κατάσταση, η οποία:

  • εξαρτάται από τις τοπικές κλιματικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους (την ηλιοφάνεια, τη θερμοκρασία εξωτερικού αέρα, τη σχετική υγρασία, τον άνεμο, τη βλάστηση, το σκιασμό από άλλα κτίρια), αλλά και τις συνθήκες χρήσης του κτιρίου (κατοικία, γραφεία, νοσοκομεία κ.λπ.) και
  • βασίζεται στην αντίστοιχη ενεργειακή συμπεριφορά των δομικών του στοιχείων και (κατ’ επέκταση) των ενσωματωμένων παθητικών ηλιακών συστημάτων, αλλά και το ενεργειακό προφίλ που προκύπτει από τη λειτουργία του κτιρίου.

Η απόδοση του βιοκλιματικού σχεδιασμού εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, γεγονός που τον καθιστά «ευαίσθητο» σε εξωγενείς και μη-τεχνικούς παράγοντες. Για το λόγο αυτό, βασικά κριτήρια για την εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού πρέπει να είναι:

  • η απλότητα χρήσης των εφαρμογών και η αποφυγή πολύπλοκων παθητικών συστημάτων και τεχνικών,
  • η μικρή συμβολή του χρήστη του κτιρίου στη λειτουργία των συστημάτων,
  • η χρήση ευρέως εφαρμοσμένων συστημάτων,
  • η χρήση τεχνικο-οικονομικά αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών.

Ο βαθμός στον οποίο ο βιοκλιματικός σχεδιασμός σήμερα αξιοποιεί το τοπικό κλίμα ποικίλει, γεγονός που παρέχει μία ευελιξία ως προς τους τρόπους αρχιτεκτονικής έκφρασης και δυνατοτήτων εφαρμογής μέσα από πολύ απλές τεχνικές και επεμβάσεις έως και πολύπλοκα παθητικά ηλιακά συστήματα. Είναι δε ενσωματωμένος στην αρχιτεκτονική των περισσότερων διακεκριμένων αρχιτεκτόνων και μελετητών διεθνώς – με έργα παραδείγματα (ή και πειραματισμούς) που αποτελούν πρότυπες εφαρμογές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής από τις οποίες όχι μόνον μαθαίνουμε σήμερα, αλλά και αποδεικνύουν τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από τη συμβίωση με το περιβάλλον και το κλίμα.

Χτίζοντας Οικολογικά

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 176 εφαρμογές βιοκλιματικού σχεδιασμού, εκ των οποίων οι δύο αποτελούν οικιστικά σύνολα. Από αυτές, ο μεγαλύτερος αριθμός των κτιρίων βρίσκεται στην περιοχή της Αττικής (58 περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένου του Ηλιακού Χωριού) και στη Μακεδονία (41 περιπτώσεις κτιρίων).

20% μείωση στην κατανάλωση ρεύματος

Ένα βιοκλιματικό σπίτι πέραν του ότι συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, προστατεύει και την... τσέπη των ενοίκων του. Ο σωστός σχεδιασμός ο οποίος αξιοποιεί τα στοιχεία της φύσης και η χρήση των κατάλληλων υλικών και τεχνικών διασφαλίζουν τη θερμική προστασία των κτιρίων τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, περιορίζοντας σημαντικά τη χρήση πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στοιχεία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) καταδεικνύουν ότι σε βιοκλιματικές κατοικίες της Ελλάδας έχει καταγραφεί εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 15-40% για θέρμανση και ολική κάλυψη των αναγκών ψύξης των κτιρίων σε σχέση με συμβατικά κτίρια καλής κατασκευής της ίδιας ηλικίας. Σε σχέση με παλαιότερα κτίρια, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πολύ μεγαλύτερη. Η εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού σε νέα κτίρια δεν αυξάνει το κατασκευαστικό κόστος, εφόσον εφαρμόζονται απλά συστήματα και τεχνολογίες. Σύμφωνα με το ΚΑΠΕ, κατά την εφαρμογή ειδικών τεχνολογιών μια αύξηση του κατασκευαστικού κόστους ενός κτιρίου κατά 10-15% θεωρείται λογική. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι το 20-25% των νοικοκυριών στεγάζεται σε κτίρια που δεν έχουν σωστή ενεργειακή κατανάλωση και το ανησυχητικό είναι ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από τις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις, που πληρώνουν το 6,2% του εισοδήματός τους σε λογαριασμούς της ΔΕΗ έναντι 0,6% των εύπορων.

νησιώτικο λευκό

Εξαιρετικό παράδειγμα βιοκλιματικών σπιτιών αποτελούν τα σπίτια που χτίζονται, σύμφωνα με την παραδοσιακή ελληνική αρχιτεκτονική. Σωστός προσανατολισμός, χοντροί τοίχοι από πέτρα κ.λπ. Τα υλικά, που χρησιμοποιούνται, για το χτίσιμο, η διάταξη των χώρων, τα δέντρα και τα φυτά στις βεράντες και στον κήπο βοηθούν ένα σπίτι να εκμεταλλεύεται καλύτερα τη θερμότητα του ήλιου, το φύσημα του ανέμου και να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του.

Έτσι δημιουργώντας θερμοκήπια στις βεράντες αυξάνεται η θέρμανση το χειμώνα, ενώ φυτεύοντας αναρριχητικά φυτά, που καλύπτουν τους τοίχους, εξασφαλίζεται δροσιά το καλοκαίρι. Έχει υπολογιστεί ότι ένα σπίτι βιοκλιματικό μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 30% ενέργεια, σε σχέση με τα άλλα σπίτια, που διαθέτουν θερμομόνωση. Σε σχέση με τα σπίτια, χωρίς θερμομόνωση, η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει και στο 80%.

Επίσης σημαντικό ρόλο σε ένα βιοκλιματικό κτίριο παίζει το χρώμα του. Τα σκούρα χρώματα εξωτερικά έχουν την τάση να απορροφούν ενέργεια, την οποία μεταδίδουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Τα ανοιχτά χρώματα αντανακλούν ένα μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας πίσω στο περιβάλλον και βοηθούν στην αποφυγή υπερθέρμανσης του κτιρίου

Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611