Αρχική arrow Συμβουλές arrow Εκτιμήσεις Ακινήτων

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Πέμπτη, 29 Ιανουάριος 2009

Εκτιμήσεις Ακινήτων Η εκτίμηση ακινήτων αποτελεί μία ιδιαίτερα σύνθετη και υπεύθυνη εργασία. Η εκτίμηση αφορά αφενός την τρέχουσα εμπορική αξία ενός ακινήτου, η οποία καθορίζεται από την αξία αναγκαστικής ρευστοποίησης (forced value), την ανώτατη εμπορική αξία  (premium value), και την αντικειμενική αξία ενός ακινήτου.

Η διαδικασία εκτίμησης ενός ακινήτου έχει σαν αφετηρία τον έλεγχο των πολεοδομικών χαρακτηριστικών του, (δόμησης, συντελεστής κάλυψης, ύψος, χρήση γης, πολεοδομικές παρεκκλίσεις κλπ.)

Η εκτίμηση ενός ακινήτου πρέπει να λαμβάνει υπόψη της επίσης τα συγκριτικά μεγέθη ανάλογων ακινήτων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Ο εκτιμητής οφείλει να ενημερώνεται για τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή του υπό εκτίμηση ακινήτου και να αναφέρει τις τιμές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές συναλλαγές συνεκτιμώντας την σχετικότητα κάθε τρίτου ακινήτου προς το υπό εκτίμηση ακίνητο.

Η έκθεση εκτίμησης παραδίδεται στον εντολέα της συμπληρωμένη με φωτογραφίες που να αναδεικνύουν τις θετικές και αρνητικές πλευρές του εν λόγω ακινήτου.

Η ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΙΚΗ έχει την δυνατότητα να παρέχει εκτιμήσεις απόλυτα τεκμηριωμένες αλλά και εκτιμητικές εκθέσεις πιστοποιημένες κατά RICS.

Επίσης αναλαμβάνουμε την σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης σκοπιμότητας για οικόπεδα, ακίνητα επαγγελματικής χρήσης, ακίνητα εκτός σχεδίου, βιομηχανικά ακίνητα κ.ά.


Η μελέτη σκοπιμότητας αποτελείται από πλήρη και αναλυτική εκτίμηση της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ακινήτου, μελέτη ανταγωνισμού με χαρτογράφηση όλων των χρήσεων των ακινήτων στην περιοχή ενδιαφέροντος, προτάσεις αξιοποίησης ανάλογες με το χαρακτήρα της περιοχής και ανάλογες με τις προσδοκίες του ιδιοκτήτη.


Η μελέτη σκοπιμότητας εξετάζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης εναλλακτικών πλάνων ανάπτυξης-αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου, καθώς και την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προστιθέμενη εμπορική αξία του ακινήτου μετά την αξιοποίησή του.


Η ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΙΚΗ αναλαμβάνει μέσω της διεύθυνσης project management & developement, είναι σε θέση να αναλάβει την σύνταξη προϋπολογισμού κατασκευής, την σύνταξη τεύχους προδιαγραφών και την διαδικασία των προσφορών.


Η τεχνική διεύθυνση μελετών και έργων είναι σε θέση να εκτελέσει οποιοδήποτε έργο, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού και συνθετότητας, ακολουθώντας διαδικασίες πιστοποιημένες κατά ISO σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός έργου.

Διαβάστε επίσης : Γιατί είναι αναγκαιό να εκτιμήσουμε το ακίνητό μας. ;

Επίσης μπορείται να μας ρωτήσετε το κόστος της εκτίμησης του ακινήτου σας.

Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611