Αρτιότητα Οικοπεδου

Δευτέρα, 22 Φεβρουάριος 2010

1) Οικόπεδο που εντάσσεται σε σχέδιο πόλεως θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο, αν έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, τα οποία καθορίζονται στην περιοχή και αν μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα του μπορεί να εγγραφεί κάτοψη κτιρίου με την ελάχιστη επιφάνεια και πλευράς, εφόσον καθορίζεται από τους όρους δόμησης και της περιοχής.

2) Οικόπεδο που βρίσκεται μέσα σε ρυμοτομικό σχέδιο θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο :

α) όταν πρόκειται για οικόπεδο που έχει δημιουργηθεί πριν τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αν έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, κατά των κανόνων ή κατά παρέκκλιση, που ισχύουν στην περιοχή.
β) όταν πρόκειται για οικόπεδο που έχει δημιουργηθεί μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αν έχει τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, κατά των κανόνων ή κατά παρέκκλιση, που ισχύουν στην περιοχή, αν αυτό είναι μεγαλύτερο και συγχρόνως μπορεί να εγγραφεί στο οικοδομήσιμο τμήμα του κάτοψη κτιρίου με την ελάχιστη επιφάνεια 50 τ.μ. και πλευράς 5μ.

3) οικόπεδα που έχουν πρόσωπο δε δύο ή περισσότερους κοινόχρηστους χώρους, για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, θεωρούνται άρτια εφόσον έχουν τα μικρότερα από αυτά.

4) Γωνιακά οικόπεδα, άρτια και οικοδομήσιμα, που έχασαν την αρτιότητα τους ως προς το εμβαδόν λόγω απότμησις κατά την επιβολή στοών, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα.

Κάλυψη Οικοπέδου
η επιφάνεια που περιβάλλεται από τις προβολές των περιγραμμάτων όλων των κτιρίων του οικοπέδου πάνω σε οριζόντιο επίπεδο.

Ποσοστό Κάλυψης Οικοπέδου
ο λόγος της μέγιστης επιφάνειας που επιτρέπεται να καλυφθεί προς τη συνολική επιφάνεια του οικοπέδου.

Λήψη Αρχείου : Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό Αρτιότητας Οικοπέδων με έννοιες που συναντάμε σχετικά.

Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611