Αρχική arrow Η Δύναμη της Γνώσης arrow Μισθώσεις Ακινήτων arrow Μίσθωση Αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου

Μίσθωση Αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου

Τρίτη, 20 Οκτώβριος 2009

Αγρομίσθωση : Με την σύμβαση της μίσθωσης αγροτικού κτήσματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση , με αντάλλαγμα την καταβολή μισθώματος , να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του μισθίου και την κάρπωσή του με τους όρους της τακτικής εκμετάλευσης.

Υποχρεώσεις του μισθωτή : Εφόσον δεν προκύπτει τίποτε άλλο από τη σύμβαση ή από την επιτόπια συνήθεια , ο μισθωτής φέρει τις δαπάνες των επισκευών που απαιτούνται για την τακτική χρήση και κάρπωση, καθώς και εκείνες που απαιτούνται για τη συντήρηση των οικημάτων, των δρόμων, των τάφρων ή των περιφραγμάτων. Επίσης φέρει τις δαπάνες για την τακτική εκμετάλλευση του πράγματος , και ιδίως για την καλλιέργεια.

Υποχρεώσεις του εκμισθωτή : Ο εκμισθωτής οφείλει αποζημίωση για τις έκτακτες επισκευές , καθώς επίσης και για τις βελτιώσεις που έγιναν στο μίσθιο , εφόσον αύξησαν την παραγωγικότητά του. Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει το κατασκεύασμα που πρόσθεσε στο μίσθιο.

Ο μησθωτής έχει υποχρέωση να εκμεταλλεύεται το μίσθιο με επιμέλεια και σύμφωνα με τον προορισμό του και ιδίως να φροντίζει για την διατήρησή του σε καλή κατάσταση , ώστε να είναι παραγωγικό.

Υπεκμίσθωση : Εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη σύμβαση ή από την επιτόπια συνήθεια , ο μισθωτής δεν μπορεί χωρίς την συναίνεση του εκμισθωτή να παραχωρήσει σε άλλον την χρήση του μισθίου και ιδίως να το υπεκμισθώσει.

Πληρωμή του μισθώματος : Αν δεν υπάρχει συμφωνία ή επιτόπια συνήθεια , το μίσθωμα καταβάλλεται στο τέλος του μισθωτικού έτους.

Νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή : Το νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή αγροτικού κτήμετος για την εξασφάλιση του μισθώματος εκτείνεται και στους καρπούς του μισθίου, εφόσον αυτοί δεν είναι από τους ακατάσχετους.

Ελλάτωση του μισθώματος : Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα σε ανάλογη ελλάτωση του μισθώματος , αν η πρόσοδος του μισθίου μειώθηκε σημαντικά πριν από την συγκομιδή ή ύστερα απ' αυτήν εξαιτίας γεγονότων ανώτερης βίας. Κάθε προκαταβολική παραίτηση του μισθωτή απ' αυτό το δικαίωμα είναι άκυρη. Ελλάτωση του μισθώματος δεν χωρεί , εφόσον η ζημία από την μείωση της προσόου καλύφθηκε με άλλο τρόπο και ιδίως από ασφαλιστική σύμβαση.

Καταγγελία για καθυστέρηση του μισθώματος :Σε περίπτωση καθυστέρησης μισθώματος αγροτικού κτήσματος η προθεσμία που έχει ο εκμισθωτής για καταγγελία της μίσθωσης είναι δύο μηνών.

Αν ο μισθωτής παρέλαβε διατιμημένα τα πράγματα που ανήκουν στον εξοπλισμό του μισθίου, έχει υποχρέωση κατά τη λήξη της μίσθωσης να αποδώσει εξοπλισμό της ίδιας ποιότητας και αξίας ή να αποκαταστήσει τη διαφορά με μειωμένη αξία. Ο μισθωτής δεν οφείλει αποζημίωση ή τη διαφορά από τη μείωση της αξίας αν αποδείξει ότι τα πράγματα χάθηκαν ή καταστράφηκαν ή χειροτέρεψαν από πταίσμα του εκμισθωτή ή από ανώτερη βία. Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα στην επιπλέον αξία, εφοσον αυτή οφείλεται σε δαπάνες και σε εργασία του.

Αν η μίσθωση λύθηκε κατά την διάρκεια του μισθωτικού έτους , ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα στους καρπούς που δεν έχουν ακόμη αποχωριστεί κατά τον χρόνο της λύσης. Έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει τις δαπάνες για την παραγωγή τους , εφόσο δεν υπερβαίνει την αξία των καρπών.

Θάνατος του μισθωτή : Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτοί οι κληρονόμοι του έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη μίσθωση πριν από τουλάχιστον έξι μήνες , για το τέλος της γεωργικής περιόδου του μισθίου. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο εκμισθωτής , αν οι κληρονόμοι δεν παρέχουν τα εχέγγυα για την κατάλληλη εκμετάλλευση του κτήματος.

Σιωπητή αναμίσθωση : Ημίσθωση που συνομολογήθηκε για ορισμένο χρόνο λογίζεται ότι ανανεώθηκε για ένα έτος από τη συμφωνημένη λήξη, αν δεν έγινε καταγγελία από το ένα μέρος έξι μήνες τουλάχιστον πριν από την λήξη.

Ελάχιστο όριο διάρκειας : Η μίσθωση δεν μπορεί να συνομολογηθεί για χρονικό διάστημα συντομότερο από τέσσερα χρόνια. Αν δεν κατορίστηκε η διάρκεια της μίσθωσης, η μίσθωση λήγει, αφού περάσουν τέσσετα χρόνια, οποτεδήποτε με καταγγελία καθενός από τα μέρη, που γίνεται τουλάχιστον πριν από έξι μήνες και ισχύει για το τέλος της γεωργικής περιόδου του μισθίου.

Προϊόντα του μισθίου κατά τη λήξη : Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής έχει υποχρέωση να αφήσει από τα προϊόντα του κτήματος, ιδίως από το σπόρο, το χόρτο και το λίπασμα, όση ποσότητα απαιτείται για την τακτική καλλιέργεια του κτήματος έως τη νέα σοδεία. Εφόσον όμως δεν παρέλαβε τέτοια προϊόντα κατά την είδοσό του στο κτήμα , έχει αξίωση να αποζημιωθεί γι' αυτό από τον εκμισθωτή.

Απόσπασμα από τον αστικό κώδικα και εισαγωγικό νόμο της Ευαγγελίας Νεζερίτη. Απρίλιος 2009.

Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611