Αρχική arrow Η Δύναμη της Γνώσης arrow Μισθώσεις Ακινήτων arrow Ερωτήσεις - Απαντήσεις στα προβλήματα της πολυκατοικίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις στα προβλήματα της πολυκατοικίας

Πέμπτη, 08 Οκτώβριος 2009

1. Όταν ο κανονισμός δεν το προσδιορίζει, ποιές δαπάνες θεωρούνται ότι βαρύνουν τους ιδιοκτήτες (κοινόχρηστα ιδιοκτητών);
Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης βαρύνουν τους χρήστες, ιδιοκάτοικους και ενοικιαστές. Οι δαπάνες αντικατάστασης ή πλήρους ανακαίνισης βαρύνουν τους ιδιοκτήτες.

2. Μερικοί συνιδιοκτήτες αρνούνται να πληρώσουν την αναλογία τους στα ποσά που αφορούν κοινόχρηστα ιδιοκτητών, είτε γιατί δεν δέχονται να γίνουν οι δαπάνες είτε γιατί ζητάνε να τα πληρώσουν οι ενοικιαστές. Τι γίνεται τότε;
Αν οι δαπάνες αφορούν πράγματι τους ιδιοκτήτες και καλύπτονται από αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι υποχρεούνται να τις καταβάλουν.

3. Τι γίνεται όταν ενοικιαστές που αποχωρούν, συχνά αφήνουν απλήρωτα κοινόχρηστα;
Ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει αμέσως, από την έναρξη του επόμενου μήνα, τον κάθε εκμισθωτή - ιδιοκτήτη ότι ο ενοικιαστής του καθυστερεί τα κοινόχρηστα. Τελικά υπόχρεως να τα πληρώσει είναι ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής όμως έχει ευθύνη αν δεν ενημερώσει εγκαίρως και αφήσει την οφειλή να διογκωθεί και τον ενοικιαστή να αποχωρήσει με τα χρέη ανεξόφλητα.

4. Σε περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες δεν θέλουν να στραφούν νομικά έναντι άλλων ιδιοκτητών-οφειλετών κοινοχρήστων, μπορεί το έλλειμμα να καλύπτεται συνεχώς από το αποθεματικό του κτιρίου;
Μπορεί αυτό να γίνεται προσωρινά, με εντολή του διαχειριστή και απόφαση της γενικής συνέλευσης. Αυτό όμως δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Οταν οι οφειλές αυξηθούν, η διεκδίκηση θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο.

5. Οι δαπάνες αγοράς γραμματοκιβωτίων μπορούν να χρεωθούν ανά διαμέρισμα ισομερώς;
Παρότι ουδείς κανονισμός προβλέπει ισομερείς χρεώσεις, τέτοιου είδους ισόποσες δαπάνες μπορεί πράγματι να χρεωθούν ισομερώς, αφού τόσο κοστίζει κάθε γραμματοκιβώτιο.

6. Οι δαπάνες που αφορούν γκαράζ (π.χ. γκαραζόπορτα) χρεώνονται σε όλους τους συνιδιοκτήτες, ή μόνον σε όσους εξυπηρετούνται από αυτό;
Παρότι οι κανονισμοί δεν κάνουν τη σχετική διάκριση, συμμετοχή σε τέτοιες δαπάνες μπορεί να ζητηθούν μόνον από τους εξυπηρετούμενους συνιδιοκτήτες.

7. Σε περιπτώσεις έκτακτων εργασιών για λόγους ασφαλείας (π.χ. πτώσεις προσόψεων κτιρίων, αποφράξεις - αντλήσεις υδάτων κλπ) μπορεί ο διαχειριστής να ενεργήσει αμέσως, ή χρειάζεται η απόφαση γενικής συνέλευσης;
Σε έκτακτες περιπτώσεις όπου απειλείται ζωή – περιουσία κλπ. ο διαχειριστής οφείλει να καλεί συνεργείο πάραυτα και ταυτόχρονα να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση για να πάρει αποφάσεις για τυχόν απαιτούμενες δαπάνες εργασιών, έχοντας πάρει προσφορά (μία ή περισσότερες) για το κόστος τους.
Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και τα Γραφεία Διαχείρισης Πολυκατοικιών που εκτελούν χρέη (βοηθού) διαχειριστή.

8. Οταν ο διαχειριστής προβαίνει σε δαπάνες ερήμην των συνιδιοκτητών, ευθύνονται εκείνοι για τα ποσά αυτά;
Κατ΄αρχήν δεν δεσμεύονται, αν δεν συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εκτός αν οι δαπάνες είχαν απολύτως επείγοντα χαρακτήρα.

9. Τα πρώην θυρωρεία τα οποία δεν έχουν χιλιοστά ιδιοκτησίας, όταν εκμισθώνονται από τη διαχείριση πως υπολογίζεται η συμμετοχή τους στις κοινόχρηστες δαπάνες;
Επειδή δεν είναι δυνατός ο συνυπολογισμός τους στο συνολικό πίνακα αναλογιών της πολυκατοικίας, θα συνιστούσαμε κατά τη μίσθωσή τους να συμφωνείται και η είσπραξη ενός λογικού ποσού ως κατ΄αποκοπή υπολογιζόμενα κοινόχρηστα, με τα εξής ποσοστά επί του ποσού του μηνιαίου μισθώματος:
Μη χειμερινοί μήνες: Ποσοστό 10%
Χειμερινοί μήνες: Ποσοστό 30%, (λόγω δαπάνης θέρμανσης).
Τα ποσά που θα εισπράττονται θα προστίθενται είτε στις εισπράξεις των κοινοχρήστων, είτε στο αποθεματικό της πολυκατοικίας, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε πολυκατοικίας.

10. Τι γίνεται όταν αφού λήξει η θητεία του διαχειριστή, ουδείς αναλαμβάνει ως νέος διαχειριστής;
Ο διαχειριστής οφείλει να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση με θέμα: «Απαλλαγή απερχομένου διαχειριστή – Εκλογή νέου». Αν ουδείς δέχεται οφείλει να επιμείνει, συγκαλώντας και πάλι τον επόμενο μήνα, μέχρις ότου βρεθεί διάδοχος, Μέχρι τότε οφείλει να επιμελείται τις απόλυτα επείγουσες υποθέσεις της πολυκατοικίας.

11. Αν η γενική συνέλευση, συνήθως μετά από αυτό, αποφασίσει να απευθυνθεί σε Γραφείο Διαχείρισης Πολυκατοικιών τι γίνεται;
Η Γενική συνέλευση εκλέγει και πάλι ένα διαχειριστή, ή μια τριμελή άτυπη διαχειριστική επιτροπή, και αναθέτει στο Γραφείο τα καθήκοντα του «βοηθού διαχειριστή».

12. Επί πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να διατηρούνται πρακτικά των γενικών συνελεύσεων, τις αποδείξεις, τα παραστατικά πληρωμών και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την θητεία κάποιου διαχειριστή;
Τα πρακτικά επ΄άπειρον. Τα υπόλοιπα έγγραφα και παραστατικά τουλάχιστον για μία πενταετία.

13. Σε περιπτώσεις όπου το ποσό των κοινοχρήστων κατατίθεται στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποιος μπορεί να το εισπράττει;
Ο διαχειριστής, προσκομίζοντας τα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα ζητήσει το Ταμείο.

14. Με πόσο ποσοστό συνιδιοκτησίας αποφασίζεται η πιστοποίηση από ενεργειακό επιθεωρητή;
Επειδή ο νόμος δεν ορίζει οτιδήποτε, με απλή πλειοψηφία των παρόντων στη γενική συνέλευση.

15. Πώς ρυθμίζεται η στάθμευση στις ισόγειες ή υπόγειες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων του κτιρίου;

Στα εγκεκριμένα σχέδια και τα συμβόλαια κάθε οικοδομής είναι σαφώς προσδιορισμένες τόσο οι θέσεις, όσο και οι δικαιούχοι στάθμευσης σε κάθε μία από αυτές. Ουδείς μπορεί ποτέ να χάσει τη θέση του, και ουδείς μπορεί να αποκτήσει θέση που δεν αγόρασε.

Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611