Αρχική arrow Η Δύναμη της Γνώσης arrow Μισθώσεις Ακινήτων arrow Πως δικαιολογούμαι την δαπάνη του Ενοικίου

Πως δικαιολογούμαι την δαπάνη του Ενοικίου

Παρασκευή, 18 Δεκέμβριος 2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

Η οικογένειά μου καταβάλλει ενοίκιο κυρίας κατοικίας και ενοίκιο για την κόρη μας που σπουδάζει στα Χανιά. Με ποιον τρόπο πρέπει να δικαιολογούμε αυτήν την δαπάνη για να μην μας την αμφισβητεί η εφορία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Για να είναι νόμιμη η δαπάνη του ενοικίου πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω:

• Η απόδειξη της δαπάνης καταβολής του ενοικίου της κυρίας κατοικίας πρέπει να εκδίδεται από τον εκμισθωτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του. Στις αποδείξεις αυτές πρέπει να αναγράφονται το συνολικό ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε κατά την χρονική περίοδο που χρησιμοποιήθηκε το διαμέρισμα.

• Η απόδειξη της δαπάνης καταβολής του ενοικίου της κατοικίας της κόρης σας η οποία πρέπει να φοιτά σε αναγνωρισμένη σχολή του εσωτερικού πρέπει να εκδίδεται από τον εκμισθωτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του. Στις αποδείξεις αυτές πρέπει να αναγράφονται το συνολικό ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε κατά την_χρονική περίοδο που χρησιμοποιήθηκε το διαμέρισμα

• Εάν χαθούν κάποιες αποδείξεις αλλά αποδεικνύεται από τις υπόλοιπες αποδείξεις η αλήθεια για την καταβολή του ενοικίου στην κρίσιμη περίοδο (π.χ. έχετε τις αποδείξεις του Ιανουαρίου 2006 και του Δεκεμβρίου 2006 με το ίδιο ποσό), τότε το ενοίκιο μπορείτε να το δηλώσετε κανονικά.

• Αντί των αποδείξεων καταβολής ενοικίου μπορείτε να υποβάλλετε Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβάλλατε. Πρέπει όμως να αναγράψετε και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη δηλαδή ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, Δ.Ο.Υ., ΑΦΜ.

• Εάν ο ιδιοκτήτης κατοικεί στο εξωτερικό πρέπει να αναγραφεί ο Α.Φ.Μ. του πληρεξουσίου του ή του νομίμου αντιπροσώπου του

• Αν ο ιδιοκτήτης είναι ανήλικο παιδί και δεν έχει Α.Φ.Μ. τότε θα αναγραφεί ο Α.Φ.Μ. του προσώπου που έχει την επιμέλειά του.


Από το βιβλίο "ΑΚΙΝΗΤΑ: Πρακτικός Οδηγός Β'"  του Ορέστη Εμμ. Σεϊμένη

Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611