Αρχική arrow Η Δύναμη της Γνώσης arrow Φορολογικά Θέματα arrow ΟΙ 30 Κυριότερες Δεσμεύσεις και Περιορισμού της Ακίνητης Ιδιοκτησίας

ΟΙ 30 Κυριότερες Δεσμεύσεις και Περιορισμού της Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Σάββατο, 28 Φεβρουάριος 2009

* Όσες σημειώνονται με αστέρι συνιστούν de facto αντισυνταγματική απαλλοτρίωση χωρίς αποζημίωση


I. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ

A. Προστασια της φύσης

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ή χρήσης σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε λίμνες, βιότοπους, θαλάσσια πάρκα κλπ. ή και απλά ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, χωρίς καμία αποζημίωση.*

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ των ακινήτων, ή και πλήρης     απαγόρευσή τους, χωρίς καμιά αποζημίωση*

B Δασική - Αγροτική Νομοθεσία

3. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ,  απαγόρευση δόμησης*

4. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ιδιοκτησιών που δεν είναι πράγματι δασικές (ακόμη και φυτειών με δένδρα), αυθαίρετη ανακήρυξη ιδιοκτησιών ως δήθεν αναδασωτέων*

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ στο δικαίωμα εκποίησης αγροτικών εκτάσεων

Γ. Πολεοδομική Νομοθεσία

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ δόμησης, ιδίως σε μικρά οικόπεδα*

7. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ*

8. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ιδιοκτησιών από μη κύρωση πράξεων εφαρμογής σχεδίων πόλεως*

9. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ακινήτων για κοινόχρηστους χώρους χωρίς αποζημίωση*

10. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ των εκτός σχεδίου ιδιοκτησιών

11. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ κατά την εφαρμογή νέων σχεδίων πόλεως

12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ "ΕΞΑΓΟΡΑ" ανύπαρκτων θέσεων στάθμευσης σε νέες οικοδομές (ΕΤΕΡΠΣ)

13. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ υποσταθμών ΔΕΗ στις οικοδομές με εξοντωτικούς όρους

Δ. Νομοθεσία Διατηρητέων & Τίτλων Μεταφοράς Συντ. Δόμησης

14. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ*

15. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης*

16. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ μεταφοράς συντελεστή δόμησης από το ΣτΕ και οικονομική καταστροφή των ιδιοκτητών τους*

Ε. Νομοθεσία Δημοσίων Έργων- Απαλλοτριώσεις-Επιτάξεων

17. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ*

18. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ από άξονα οδών κλπ. χωρίς αποζημίωση

19. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΔΕΗ, δικτύων νερού, φυσικού αερίου κλπ. χωρίς αποζημίωση

20. ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ καταβολής αποζημιώσεων λόγω γραφειοκρατίας ή έλλειψης        κονδυλίων, καταβολή μειωμένων αποζημιώσεων, ίσων προς την "αντικειμενική αξία"*

IΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Α. Αρχαιολογική Νομοθεσία

21. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ η διηνεκής δέσμευση.*

22. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ χωρίς αποζημίωση*

23. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με μειωμένη αποζημίωση*

Β. Στρατιωτική Νομοθεσία

24. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ανοικοδόμησης, χρήσεων γης*

25. ΕΠΙΤΑΞΕΙΣ, Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις με περιορισμένη αποζημίωση

26. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ παραμεθόριων ακινήτων

Γ. Μισθωτική Νομοθεσία

27. ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ μισθώσεων θεάτρων-κινηματογράφων*

28. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ εμπόρων λόγω απελευθέρωσης, ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης

29. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ μισθώσεων Δημοσίου και Ο.Τ.Α.,

30. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των ιδιοκτητών να επισκευάζουν τα ακίνητα που εκμισθώνουν στο Δημόσιο


Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611