Φορολογικές Κλίμακες 2007

Σάββατο, 28 Φεβρουάριος 2009

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (εγγονοί, δισέγγονοι, παππούδες αδελφοί, θείοι, κλπ)

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
20.000 0% 0 20.000 0
55.000 10% 5.500 75.000 5.500
195.000 20% 39.000 270.000 44.500
Υπερβάλλον 30%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (πρωτεξάδελφοι, ξένοι)

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
6.000 0% 0 6.000 0
66.000 20% 13.200 72.000 13.200
195.000 30% 58.500 267.000 71.700
Υπερβάλλον 40%

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Φ.Α.Υ)

Χρονικό διάστημα μεταξύ αγοράς και πώλησης ακίνητου σε χρόνια Φορολογικός Συντελεστής
0-5 20%
5-15 10%
15-25 5%
Πάνω από 25 -

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Φ.Μ.Α)(Επιβάλλεται αν το ακίνητο που μεταβιβάζεται δεν υπόκειται σε Φ.Α.Υ. ή Φ.Π.Α.)

Αξία Ακινήτου Βασικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Αυξημένος Συντελεστής* Φόρος Κλιμακίου
μέχρι 15.000 7% 1.050 9% 1.350
Υπερβάλλον 9% 11%
* Ο αυξημένος συντελεστής ΦΜΑ επιβάλλεται σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές δήμων όπου λειτουργεί πυροσβεστική υπηρεσία.

Στα ακίνητα που θα αποκτηθούν μετά την 1-1-2006 και σε κάθε μετέπειτα μεταβίβαση αντί του Φ.Μ.Α. θα επιβάλλεται Τέλος Συναλλαγής ποσοστού 1%.


6. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΔΩΡΕΑ Ή ΑΓΟΡΑ

Τα αφορολόγητα ποσά που ισχύουν από 1-3-2007 για απόκτηση πρώτης κατοικίας ή οικοπέδου έχουν ως εξής:

Από άγαμο:

Οικίας ή διαμερίσματος: 90.000 ευρώ

Οικοπέδου: 42.000 ευρώ.

Από έγγαμο ή διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των προστατευομένων τέκνων τους:

Οικίας ή διαμερίσματος:138.000 ευρώ + 28.000 για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα + 42.000 γιά καθένα από τα επόμενα,

Οικοπέδου: 77.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 12.000 γιά καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα + 14.500 γιά καθένα από τα επόμενα.Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611