Φορολογικές Κλίμακες 2007

Σάββατο, 28 Φεβρουάριος 2009

1. ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑKA ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κλιμάκια

Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου

Σύνολο

Εισοδήματος Φόρου

10.500

0%

0

10.500

0

1.500

15%

225

12.000

225

18.500

25%

4.500

30.000

4.725

45.000

30%

15.750

75.000

20.475

Υπερβάλλον

40%

  • Το εισόδημα από μισθώσεις ακινήτων επιβαρύνεται επιπλέον με συμπληρωματικό φόρο 1,5% ο οποίος διαμορφώνεται στο 3% αν πρόκειται για εισόδημα από μίσθωση ακινήτου άνω των 300 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως κατοικία. (παρ. 5 και 6 του αρ. 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 3091.02)

  • Επίσης το εισόδημα από μισθώσεις κατοικιών επιβαρύνεται επιπλέον με τέλος χαρτοσήμου 1,8% και το εισόδημα από επαγγελματικές μισθώσεις με τέλος χαρτοσήμου 3,6%

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑKA ΦΟΡΟΥ "ΜΕΓΑΛΗΣ" ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Μ.Α.Π.)

Κλιμάκια Συντελεστής Ποσό Φόρου Συν. Αξία Περιουσίας Σύνολο Φόρου
243.600 0% 0 0 0
146.750 0,354% 440.25 390.350 440,25
146.750 0,472% 587 537.100 1.027
146.750 0,590% 733,75 683.850 1.761
293.500 0,708% 1.761 977.350 3.522
293.500 0,826% 2.054,50 1.270.850 5.576,50
Υπερβάλλον 0,949%
Νομ.Πρόσωπα 0,826%

Αφορολόγητο δύο συζύγων: 487.200 ευρώ.

Προσαύξηση για κάθε (1ο & 2ο) ανήλικο τέκνο: 61.650 ευρώ.

Προσαύξηση για κάθε επόμενο τέκνο: 73.400 ευρώ.

Αφορολόγητο Νομικών Προσώπων. (εταιρειών κλπ.): 243.600 ευρώ.

Αφορολόγητο μη κερδοσκοπικών Νομικών Προσώπων: 607.490 ευρώ.

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ-ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡOXΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-γονείς)

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
95.000 0% 0 95.000 0
25.000 5% 1.250 120.000 1.250
145.000 10% 14.500 265.000 15.750
Υπερβάλλον 20%
  • Καθιερώνεται ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 300.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

  • Οι γονικές παροχές υπόκεινται στο μισό του φόρου δωρεών μέχρι 120.000 ευρώ αυτοτελώς για κάθε γονέα και αυξάνεται σε 160.000 ευρώ  όταν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει.
Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611