Αρχική arrow Η Δύναμη της Γνώσης arrow Φορολογικά Θέματα arrow Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Σάββατο, 13 Ιούνιος 2009

7. Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης Φ.Μ.Α.Π. μετά την σύνταξη επ’ αυτού της οικείας πράξης και την υπογραφή της, καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο αναγράφοντας την ημερομηνία περαίωσης, τα περαιούμενα έτη και τα ποσά του φόρου.

8. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ενημερώνει τις Δ.Ο.Υ. που ήταν αρμόδιες σε προηγούμενα έτη και απέστειλαν εκκαθαριστικό, με την κοινοποίηση σε αυτές θεωρημένου αντιγράφου του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περαίωσης, μετά την αποδοχή του. Το αντίγραφο αυτό συσχετίζεται με την οικεία δήλωση, η οποία, στη συνέχεια τίθεται στο αρχείο, ως περαιωθείσα.

9. Επισημαίνεται ότι η έκδοση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων περαίωσης, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου και λήγει την 30η Οκτωβρίου 2009.

Βεβαίωση των φόρων

Η βεβαίωση ενεργείται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για το τελευταίο ανέλεγκτο έτος.

Για τη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. συντάσσει κατάλογο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Καταβολή των φόρων

Τα υπόλοιπα ποσά φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας που περιλαμβάνονται στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης, μετά την καταβολή του 10%, καταβάλλονται σε δώδεκα ίσες μηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 100 ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου υπογράφηκε από τον υπόχρεο το Εκκαθαριστικό Σημείωμα περαίωσης και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων επομένων μηνών.

Δεν απαιτείται σχετική ειδοποίηση του υποχρέου.

Σε περίπτωση που καταβληθεί το σύνολο του οφειλόμενου ποσού μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 5%.

Οι υποθέσεις που δεν υπάγονται στην παρούσα περαίωση (π.χ. δεν έχει υποβληθεί δήλωση το οικείο έτος), ελέγχονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μαρία ΒουργάναΜενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611