Αρχική arrow Η Δύναμη της Γνώσης arrow Ερωτήσεις - Απαντήσεις arrow Πως προσδιορίζονται οι αντικειμενικές αξίες ;

Πως προσδιορίζονται οι αντικειμενικές αξίες ;

Τρίτη, 10 Μάρτιος 2009

Πως προσδιορίζονται οι αντικειμενικές αξίες ;Για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της γης που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών και δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης συμπληρώνεται ειδικό έντυπο ΑΑ-ΓΗΣ. Με το έντυπο αυτό υπολογίζεται η συνολική αντικειμενική αξία της γης ως άθροισμα τριών συστατικών:

* Της αρχικής βασικής αξίας γης (ΒΑ), που υπολογίζεται πάντοτε για κάθε εδαφική έκταση, και την ειδική βασική αξία γης, η οποία αφορά ειδικές περιπτώσεις (π.χ. απόσταση από θάλασσα κτλ.). Η αρχική βασική αξία (ΑΒΑ) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης, μη αρδευομένης, με μονοετή καλλιέργεια, που δεν έχει πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική, κοινοτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού ή παραλίας και απέχει από τη θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη από 800 μέτρα. Η ειδική βασική αξία (ΕΒΑ)

* Της αρχικής βασικής αξίας γης (ΒΑ), που υπολογίζεται πάντοτε για κάθε εδαφική έκταση, και την ειδική βασική αξία γης, η οποία αφορά ειδικές περιπτώσεις (π.χ. απόσταση από θάλασσα κτλ.). Η αρχική βασική αξία (ΑΒΑ) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης, μη αρδευομένης, με μονοετή καλλιέργεια, που δεν έχει πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική, κοινοτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού ή παραλίας και απέχει από τη θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη από 800 μέτρα. Η ειδική βασική αξία (ΕΒΑ) είναι η ανά τετραγωνικό μέτρο αξία αγροτικής γης, μη αρδευομένης, με μονοετή καλλιέργεια και λαμβάνεται υπόψη μόνο για εδαφικές εκτάσεις που έχουν πρόσωπο σε οδό ή απέχουν ως και 800 μέτρα από τη θάλασσα.

* Της οικοπεδικής αξίας γης (Α. Οικ.) που υπολογίζεται μόνο για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν κτίσμα με επιφάνεια μεγαλύτερη από 15 τ.μ. και βρίσκονται μέσα σε γενικά πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ) και οικισμούς για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης και εκτός γενικών πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ) και οικισμών για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης, αλλά έχουν πρόσωπο είτε σε εθνική ή επαρχιακή οδό είτε σε άλλη οδό για την οποία έχει ορισθεί ειδική βασική αξία (ΕΒΑ) ή είναι σε ζώνη πλάτους ως και 800 μέτρων από τη θάλασσα. Για την περίπτωση αυτή θα ληφθεί υπόψη η οικοπεδική αρχική τιμή (ΤΟ Αρχ.), η οποία προστίθεται στην αξία της εδαφικής έκτασης για κάθε τετραγωνικό μέτρο κτίσματος με χρήση κατοικίας.

* Της αξίας δυνατότητας περαιτέρω αξιοποίησης (ΑΔ).

Μενού Ακινήτων

Ανάθεση Ακινήτου

Φορολογία - Πολεοδομία

Ανάθεση Ακινήτου

Έχετε γνώση σχετικά ...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βρείτε μας στο Facebook

Βρείτε μας στο Τwitter

Φώτη Κόντογλου 11, Τ.Κ: 71303
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
E-mail: assist(at)texnomesitiki(dot)gr
Κινητό : +30 6973 721 409
Fax : +30 2810 225 611